Business Intelligence

Effektivt beslutstöd

Cepro har under de senaste 25 åren tillsammans med sina kunder utformat och utvecklat effektiva rapportering och beslutstödslösningar.
Genom åren har fokus skiftat mellan olika modeord, LIS, Datalager, DSS ,OLAP ,ETL, Dashboards, BSC, BI.
Oavsett vad vi kallat det har det alltid handlat om vad våra kunder behöver för att fatta så bra och underbyggda beslut som möjligt inom sin verksamhet. Var får vi tag på erforderlig data? Hur förädlar vi den? Hur presenterar vi den? Hur organiserar vi oss? Hur säkerställer vi att vi löpande lär oss av våra tidigare misstag? Hur prioriterar och utvecklar vi vårt beslutstöd fortlöpande?

Vårt fokus är alltid att tillsammans med kunden leverera affärsnytta såväl kortsiktig som långsiktig. Det uppnår vi genom ett iterativt arbetssätt där vi är måna om att leverera nytta genom hela BI-processen. Detta sker oavsett om uppdraget gäller utformningen av en detaljerad BI-strategi, Arkitektur eller rapporteringslösning.